Tvorba konštrukčných návrhov a súvisiacich nákresov či schém sa dnes neobíde bez pokročilého grafického softvéru s príslušnou knižnicou. Či už navrhujete dom, prístrojové vybavenie alebo rozvody, všetko je možné detailne vykresliť či vizualizovať do atraktívneho vzhľadu.

V minulosti bola projekčná a konštruktérska činnosť časovo veľmi náročná, pretože vyžadovala ručné vytváranie veľkého množstva výkresov v rôznych verziách a detailoch, ktoré sa behom iterácie konečného riešenia neustále prekresľovali či kompletne pretvárali. V dnešnej dobe sa táto práca vďaka pokročilej výpočtovej technológii výrazne ušetrila – z jedného výkresu, ktorý je vypracovaný do veľkých detailov, je možné vygenerovať kompletnú dokumentáciu vrátane pohľadov či vnútorných rozvodov a detailov a modelovať vizualizácie často i so simuláciou povrchového materiálu. Na trhu dnes existuje niekoľko poskytovateľov takýchto softvérových nástrojov, ktoré sa medzi líšia predovšetkým šírkou funkcionality, pre pohodlie zákazníka však obvykle disponujú veľmi podobným rozhraním i ovládaním.

Softvéry pre tvorbu projekčnej dokumentácie

Projekčné softvéry pracujú štandardne na dvoch základných bázach – ako 2D alebo 3D CAD programy. Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi systémami je spôsob zobrazovania, v 2D CAD softvéri sa teda obvykle pracuje v dvoch rozmeroch a primárne vykresľovanie je realizované do základných rovín (pôdorys, nárys, bokorys). 3D CAD softvér sa zameriava na vytvorenie kompletného modelu objektu, z ktorého je možné pohľady základných rovín vyrezať.

Projektovanie v stavebníctve

Projektovej dokumentácii v oblasti stavebníctva a pridružených profesií sú štandardne bližšie 2D CAD softvéry, u ktorých je proces projektovania veľmi podobný pôvodnému manuálnemu postupu, pričom však eliminuje nutnosť duplikácie práce v prípade tvorby variantných riešení či významných zmien na projekte. Dôvodom je i skutočnosť, že stavebníctvo či architektúra pracujú s objektom pevne ukotveným a jednoznačne orientovaným v rámci koordinačnej sústavy, čo napríklad v strojárstve alebo automobilovom priemysle, kde je nutné súčiastky natáčať podľa rôznych stacionárnych i rotačných ôs neplatí a vyhovuje im skôr 3D CAD riešenie.

Produkty spoločnosti GS Soft

Ak sa povie návrhový softvér pre stavebníctvo, väčšina ľudí, ktorí sa s podobnou problematikou už stretli, si ihneď vybaví program AutoCAD. Ide o jeden z prvých CAD systémov, ktorý sa začal široko používať ešte v 90. rokoch a zavádzal sa ako vhodná náhrada ručného vytvárania výkresovej dokumentácie. V súčasnej dobe však existuje niekoľko alternatív klasického AutoCADu, ktoré sú budované na rovnakom princípe a vzájomne kompatibilne, a pritom ponúkajú ďalšie možnosti, nadstavby, rozšírenia či špecializácie. Jedným z týchto produktov je i balíček programov spoločnosti GS Soft. Program GstarCAD je vhodnou alternatívou AutoCADu, ktorá svojím používateľom prináša niekoľko špecifických výhod.

Výhody produktu GstarCAD

GstarCAD predstavuje 2D CAD program, ktorý je vytvorený ako lacnejšia alternatíva AutoCADu, ktorá prináša širšiu funkcionalitu a možnosť nadstavby pre špecializáciu projekčnej činnosti i prepojenia s ďalšími programami prostredníctvom aplikačného rozhrania. Medzi hlavné výhody je možné zaradiť:

  • možnosť nákupu trvalej licencie – jedným z veľkých problémov je pri používaní programu AutoCAD cena riešená formou predplatného, ktoré je nevýhodné najmä ak program nepoužívate každodenne
  • prepojenie s ďalšími systémami pomocou aplikačného rozhrania i v základnej verzii Standard
  • práca priamo vo formáte DWG bez nutnosti zmeny formátu a v používateľskom prostredí, ktoré je koncipované rovnako ako iné CAD systémy
  • široké spektrum rozširujúcich softvérov, nadstavieb a doplnkov

Práca s programom GstarCAD je veľmi podobná projektovaní v AutoCADe a naviac sú jeho vstupy i výstupy plne kompatibilné, kooperácia s inými softvérmi využívajúcimi DWG formát je tak bezproblémová. Pre trvalú licenciu sú vydávané aktualizácie, ktoré je možné využívať dobrovoľne.

Mohlo by sa Vám páčiť

Nie je možné nechať komentáre