VZNIKOL DOKONCA AJ INŠTITÚT PRE REŠTART SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Práve vyššie zmienené riešenie navrhuje Inštitút pre reštart sociálnych médií v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Akademický inštitút, nová iniciatíva centra Berkman Klein pre internet a spoločnosť (BKCIS) Harvardskej univerzity, je financovaná z 2 miliónov dolárov (1,5 milióna libier) od Nadácie Johna S. a Johna L. Knighta, ako aj od Craig Newmark Philanthropies .

Podľa analýzy BKCIS už sociálne médiá nespĺňajú svoj účel – platformy, pôvodne vnímané ako motory demokracie a pravdy, namiesto toho uľahčujú šírenie a prijímanie klamstiev, rozdeľujú spoločnosť.

Aj medzi ľuďmi, ktorí vedú spoločnosti v oblasti sociálnych médií, existuje zhoda v tom, že narastajú problémy so spôsobom, akým komunikujeme a zdieľame informácie online,“ hovorí Ashley Johnson, analytička politiky v Nadácii pre informačné technológie a inovácie.

Súčasťou práce nového inštitútu bude posilnenie výhod zvýšenej online komunikácie a zároveň minimalizácia jej škodlivých častí.

AKO MÔŽU SOCIÁLNE MÉDIA ŠKODIŤ:

  •  prispievajú k rozpadu dôvery v inštitúcie, voľby a kolektívnu pravdu
  • napomáhajú k nárastu rasových, etnických, politických, náboženských a rodových nepriateľstiev
  • uľahčujú šírenie klamstiev a hoaxov
  • v mnohých ohľadoch je štruktúrovaný tak, aby využíval slabé stránky ľudí  – ide hlavne o „gamifikáciu“ a návykovú reakciu sociálnych médií

Napriek svojim nedostatkom majú sociálne médiá a online prostredie JASNÉ VÝHODY, ktoré tiež stojí za to zachovať a pripomenúť.

  • otvárajú prístup k veľkému množstvu znalostí  a informácií 
  • podporujú podnikanie 
  • spájajú ľudí
  • a mnoho iného

ČO POTREBUJEME VYTVORIŤ

Potrebujeme sociálne médiá, v ktorých sa ľudia navzájom počúvajú, kde môžu nájsť spoločnú reč a spolupracovať.

Práve preto je spolupráca v dizajne nového inštitútu integrovaná.

Bude sa využívať multidisciplinárny prístup, spájajúci účastníkov z priemyslu, vlády, občianskej spoločnosti a akademickej obce, na vybudovanie portfólia výskumu, projektov, programovania a vzdelávacích príležitostí na zlepšenie digitálneho sociálneho priestoru.

Súčasťou výzvy je, že mnohé z problémov sú mnohostranné – nie sú to len technické problémy, regulačné problémy, ale aj psychológia a sociálna práca.

Ak sa má v oblasti sociálnych médií teda dosiahnuť určitý pokrok, je potrebný interdisciplinárny prístup. Ide tu o tzv. “mediálny ekosystém”.

Najväčšou výzvou pre iniciatívy, ako je projekt reštartu, je preraziť medzi širokou verejnosťou. Treba hlavne myslieť na to, ako vytvoriť rovnováhu v tom,do akej miery za tieto problémy môže algoritmus a ako povaha ľudí.

Ciele inštitútu sú chvályhodné, otázkou je ako sú realistické.

Photo: Unsplash

Mohlo by sa Vám páčiť

Nie je možné nechať komentáre