Pravidelné používanie programov pre technické kreslenie vedie (prakticky ako u všetkých programov) k nutnosti rutinného opakovanie niektorých úkonov. Platforma AutoCAD umožňuje implementáciu skriptov, ktoré tieto úkony zautomatizujú.

Pokročilé riešenia digitálnych nástrojov pre technické kreslenie často veľmi výrazne zefektívňujú prácu s nimi. Či už ide o 2D CAD alebo 3D CAD programy, vždy sa nájde nejaká séria pokynov, ktoré sú potrebné k úspešnému dotvoreniu alebo vygenerovaniu konečného výkresu, prečo si teda prácu neuľahčiť a nezautomatizovať ich? K tomuto účelu sa využívajú tzv. príkazové skripty, vďaka ktorým je možné dosiahnuť pomerne vysokej úrovne automatizácie, a to najčastejšie práve vo výstupnej fáze návrhu.

Kde sa využívajú CAD programy

Jedným z najznámejších programov určených na technické kreslenie je AutoCAD. Tento 2D CAD softvér (teda softvér umožňujúci technické kreslenie primárne v dvoch rozmeroch, teda ploche) je vhodný predovšetkým pre vytváranie výkresovej dokumentácie pre stavebníctvo a pridružené oblasti, ako je architektúra a rôzne profesie, prípadne interiérový dizajn či logistika. AutoCAD a podobné 2D CAD programy výrazne uľahčujú nielen samotné navrhovanie veľkých stavebných či iných plošných celkov, ale umožňujú aj ich veľmi rýchle obmeny či vytváranie variantov.

Automatizácie úkonov v AutoCADe

Práca s CAD programami je často veľmi kreatívna a jej výsledkom býva väčšinou jedinečný alebo modulový výkres pre konkrétneho klienta. Pomerne veľkú časť tejto práce však môže tvoriť opakujúce sa činnosti s jednotným výsledkom. Môže ísť napríklad o vytváranie tabuľky, zadávanie formátov či prácu s hladinami apod. Automatizácia je realizovaná prostredníctvom vlastných nástrojov a aplikácií platformy AutoCAD, ktoré odpovedajú najčastejším sériám príkazov používaných v rámci konkrétnych činností či oblastí uplatnenia, alebo prostredníctvom skriptov, ktoré si používatelia podľa potreby vytvárajú sami. K automatizácii je možné využiť napríklad zavedené skratky príkazov alebo série úprav, ktoré sa ukladajú do záznamov.

Ako funguje skriptovanie v AutoCADe

Vytváranie skriptov, ktorých cieľom je automatizácia a optimalizácia práce v programe AutoCAD (pripadne v ďalších programoch založených na podobnej logike) je riešené pomocou textového súboru a môžu mať celú škálu parametrov či funkcií podľa toho, aké úkony najčastejšie v tomto alebo obdobnom programe riešite. Skript vo formáte ASCII sa nahráva na platformu a je možné ho spúšťať v rôznych fázach používania programu.

Výhody automatizácie CAD programov

Najväčšou výhodou automatizácie CAD programov je zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie práce, ktoré vedie k výraznej časovej úspore. U väčšiny skriptov alebo skratiek umožňuje obmedziť nutnosť opakovanie rutinných činností, ktoré zaberajú veľa času a je nutné pri nich dodržovať stále rovnaký (nemenný postup). Vďaka nim sa nielen zautomatizujú niektoré úlohy, naviac si nebudete musieť pamätať presný postup výkonu jednotlivých krokov.

 

 

 

 

Mohlo by sa Vám páčiť

Nie je možné nechať komentáre