Softvér na tvorbu technických výkresov je dnes možné si zadovážiť v rôznych variantoch a s nadstavbami pre konkrétnu oblasť využitia. Ak hľadáte vhodný softvérový nástroj na technické kreslenie, existuje niekoľko možností, ktoré sa líšia nielen funkcionalitou, ale najmä cenou.

Technické kreslenie prešlo rovnako ako väčšina oblastí ľudskej činnosti významnou digitalizáciou, čomu museli byť prispôsobené nielen aplikované procesy, ale i využívané nástroje. V dnešnej dobe je možné zadovážiť softvér pre tvorbu technických výkresov v digitálnej podobe od viacerých poskytovateľov a člení sa v podstate do dvoch základných skupín – na 2D CAD a 3D CAD softvér. Programy v týchto dvoch kategóriách sa medzi sebou líšia na niekoľkých úrovniach, a to od vizuálneho prevedenia, členenia rozhrania až po vlastný proces tvorby výkresovej dokumentácie.

Aký je rozdiel medzi 2D CAD a 3D CAD softvérom

Základný rozdiel medzi týmito dvomi variantmi spočíva v spôsobe zobrazovania. Zatiaľ čo 2D CAD systémy využívajú vykresľovanie do plochy a výkresová dokumentácia sa tak vždy opiera o samostatné rozkreslenie jednotlivých rezov a pohľadov, 3D CAD systémy pracujú s kompletným trojrozmerným zobrazením objektu. Rezy a pohľady sú potom vytvárané dodatočne voľbou plochy rezu alebo priemetu. 2D CAD systémy sú hojne využívané predovšetkým v stavebníctve, architektúre a súvisiacich profesijných oblastiach, ale tiež napríklad v logistike a procesnom plánovaní. 3D CAD nástroje sú vhodnejšie pre projektovanie zariadení a prístrojov strojárskeho, automobilového či leteckého priemyslu a mnohých ďalších odvetví, ktoré vyžadujú vytváranie rezov z rôznych uhlov a vytváranie zostáv.

Aká je súčasná ponuka 2D CAD softvéru

Ak ste v minulosti potrebovali 2D CAD softvér na technické kreslenie v oblasti stavebníctva či architektúry, voľbou číslo jeden bol väčšinou AutoCAD. Ide v podstate o jeden z prvých softvérov tohto druhu, ktorý sa pri prechodu na digitálne spracovávanie výkresovej dokumentácie veľmi rýchlo rozšíril. Postupný vývoj tohto softvéru vytvoril základy dnes používaných štandardov, ktoré aplikuje väčšina 2D CAD systémov. Aj keď základňa používateľov nástroja AutoCAD je stále veľká, veľa z nich sa začína prikláňať k alternatívnym produktom, ktoré ponúkajú celú škálu benefitov.

Aké sú hlavné nevýhody nástroja AutoCAD

Softvér AutoCAD predstavuje veľmi výhodné riešenie pre projektantov či architektov, u ktorých je technické kreslenie hlavnou náplňou práce. Nástroj obsahuje celé spektrum funkcií a formátov, ktoré v takom prípade pravdepodobne naplno využijete. Jeho nevýhodou je však pomerne vysoká cena predplatného. Používatelia, u ktorých tvorí technické kreslenie iba časť celkovej práce, alebo im stačí len určitá funkčná nadstavba základného softvéru, preferujú AutoCAD alternatívy. Tie sú väčšinou riešené ako kompatibilné, s podobným rozhraním i ovládaním, ale zbavené nadbytočných funkcií, ktoré špecialisti alebo občasný používatelia softvéru nepotrebujú.

Prečo zvoliť softvér od GS Soft

Spoločnosť GS Soft ponúka svojím zákazníkom kompletný balíček 2D CAD softvéru GstarCAD určený pre tvorbu výkresovej dokumentácie s vhodnými nadstavbami a doplnkami pre profesijné výkresy (napríklad TZB či elektroinštalácie) v rámci trvalej licencie. Softvér je tak možné považovať za výhodnú AutoCAD alternatíva, ktorá nevyžaduje pravidelné obnovovanie predplatného a je tak cenovo dostupná i pre používateľov, ktorí nástroj nepotrebujú denne.

Mohlo by sa Vám páčiť

Nie je možné nechať komentáre