Príprava projektovej dokumentácie zahŕňa niekoľko fáz, počas ktorých sa vytvárajú (a iterujú) jednotlivé úrovne návrhov. V minulosti sa tieto návrhy i kompletné výkresy vytvárali ručne, čo bolo veľmi zdĺhavé a časovo náročné. V dnešnej dobe je celý proces oveľa jednoduchší vďaka CAD programom.

Projektová dokumentácia predstavuje základný kameň prakticky všetkých produktov – od malých súčiastok až po mrakodrapy. K vytvoreniu projektovej dokumentácie sa využíva technické kreslenie, ktoré je dnes prakticky bezo zvyšku realizované vo virtuálnom prostredí, a to pomocou 2D CAD alebo 2D CAD programov podľa toho, o aký typ výsledného produktu ide. 2D CAD programy sa štandardne využívajú v stavebníctve, kde je hlavné zobrazovacie prostredie dvojdimenzionálne (tretí rozmer sa obyčajne pridáva až v prípade vizualizácií). 3D CAD programy sú využívané predovšetkým v strojárstve, automobilovom priemysle atď., teda všade tam, kde je potrebné mať k dispozícii viacero pohľadov na jeden objekt.

Výhody CAD programov pri tvorbe výkresovej dokumentácie

V porovnaní s pôvodným procesom tvorby výkresovej dokumentácie pre návrhy a projektovanie objektov predstavujú CAD programy výrazný pokrok najmä s ohľadom na možnosti, ktoré prináša ich funkcionalita. Veľkou výhodou CAD programov je možnosť duplikovať už vytvorené súčasti veľmi rýchlo a presne a upravovať či rozširovať stávajúce riešenie. Z tohto dôvodu CAD programy v podstate vytlačili pôvodný systém prípravy výkresovej dokumentácie a úplne ju nahradili. Najpoužívanejším CAD programom je v súčasnosti AutoCAD, ktorý stal v podstate na počiatku využívania softvérových nástrojov v tejto oblasti a spoločne s potrebami jednotlivých odvetví sa vyvíjal do dnešnej podoby. Aktuálne je na trhu možné naraziť hneď na niekoľko poskytovateľov, ktorí ponúkajú alternatívne CAD softvéry využívajúce veľmi podobné používateľské prostredie i funkcionalitu ako AutoCAD, jedným z nich je i GS Soft.

Výhody CAD programu od spoločnosti GS Soft

Ponuka CAD programov je v porovnaní so situáciou pred viac ako 20 rokmi, kedy sa začali rozvíjať, celkom iná. V súčasnej dobe je možné si vyberať hneď z niekoľkých pokročilých a veľmi kvalitných produktov, pričom každý z nich je štandardne dostupný v niekoľkých produktových balíčkoch s rozdielnou cenou. Ak vyberáte vhodný produkt pre vaše potreby, mali by ste zohľadňovať hneď niekoľko faktorov, ktoré nadväzujú na funkcionalitu a cenu. Zadováženie kompletného predplatného programu AutoCAD sa vyplatí predovšetkým tím používateľom, ktorý ho využívajú denne (najmä architektom a projektantom). Tí majú na starosti obvykle celý projekt a robia na ňom úpravy kontinuálne. Pre profesie využívajúce nástroj iba sporadicky (ide napríklad o návrhy elektrických rozvodov, TZB apod.) je nákup kompletného predplatného pomerne nákladný, a preto je pre ne oveľa výhodnejší produkt umožňujúci nákup trvalej licencie, ako je i program GstarCAD od spoločnosti GS Soft.

Tvorba výkresovej dokumentácie s programom od spoločnosti GS Soft

Aj keď je program GstarCAD primárne určený pre sprievodné profesie, je možné ho využiť prakticky na všetky úkony od vytvárania konceptu až k realizácii výstavby. Vďaka vysokej kompatibilite a podobnej funkcionalite zastane tento program prakticky všetky požiadavky kladené na 2D CAD program, pričom v rozšírenom balíčku je umožňuje vedľa 2D objektov vytvárať i 3D modely a vizualizácie.

Mohlo by sa Vám páčiť

Nie je možné nechať komentáre